Startsida

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinneved

Gravstensinventering

Program

Skolfoton

Konfirmationsfoton

Foton -"All Världens" Karlsson

Gårdar och hus i Kinneved

TIDNINGSKLIPP

Kinneved

Luttra

Brismene - Börstig

Vårkumla

Kinnevedsfolk

Våra grannar

Styrelse

Kontakt

Information in English

Vår samling tidningsklipp

Läs detta först!
Här har vi scannat in föreningens stora samling av tidningsklipp.
De flesta kommer från Falköpings Tidning. Från en del år har vi mycket, från en del har vi lite.
En del av klippen, särskilt från år vi har lite av, är av sämre kvalité eller kommer i fel ordning.

Hör gärna av dig till oss om du har klipp / hela årgångar, som vi saknar.

Klippen är scannade som pdf-filer, klicka på årtal du är intresserad av.

 

Tidningsklipp Brismene - Börstig

Senaste uppdatering 2024-02-25: Före 1943

För information om tidigare uppdateringar, se längst ner på sidan

 

Före 1943
5 380 kB
1943
21 375 kB
1944
26 485 kB
1945
27 793 kB
1946
30 668 kB
1947
23 024 kB
1948
30 806 kB
1949
26 632 kB
1950
26 214 kB

1951
26 111 kB
1952
22 691 kB
1960
22 598 kB
1961
10 996 kB

1962
20 766 kB
1963
30 751 kB
1964
15 041 kB
1965
32 210 kB

1966
33 934 kB
1967
12 968 kB
1969
25 507 kB
1970
30 211 kB

1971
16 245 kB
1972
8 933 kB
1973
18 700 kB
1974
38 754 kB
1975
43 182 kB
1976
44 363 kB
1977
29 832 kB
1978-1986
39 130 kB
1987
19 265 kB
1988-framåt
39 883 kB

Uppdatering 2023-04-18: 1943, 1944, 1945, 1946, 1947
Uppdatering 2023-04-30: 1948
Uppdatering 2023-05-19: 1952
Uppdatering 2023-06-24: 1960, 1962, 1963, 1966, 1967
Uppdatering 2023-07-11: 1949, 1950
Uppdatering 2023-08-03: 1969
Uppdatering 2023-08-11: 1951
Uppdatering 2023-08-19: 1961, 1964, 1965
Uppdatering 2023-09-24: 1970
Uppdatering 2023-10-09: 1971
Uppdatering 2023-10-15: 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1963, 1966, 1967, 1969
Uppdatering 2023-10-25: 1972
Uppdatering 2023-11-12: 1973, 1987
Uppdatering 2023-12-10: 1974
Uppdatering 2024-01-06: 1977
Uppdatering 2024-01-13: 1975
Uppdatering 2024-01-21: 1978-1986, 1988-framåt
Uppdatering 2024-02-04: 1976

Senast uppdaterad 2024-02-25