Startsida

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinneved

Gravstensinventering

Program

Skolfoton

Konfirmationsfoton

Foton -"All Världens" Karlsson

Gårdar och hus i Kinneved

TIDNINGSKLIPP

Kinneved

Luttra

Brismene - Börstig

Vårkumla

Kinnevedsfolk

Våra grannar

Styrelse

Kontakt

Information in English

Vår samling tidningsklipp

Läs detta först!
Här har vi scannat in föreningens stora samling av tidningsklipp.
De flesta kommer från Falköpings Tidning. Från en del år har vi mycket, från en del har vi lite.
En del av klippen, särskilt från år vi har lite av, är av sämre kvalité eller kommer i fel ordning.

Hör gärna av dig till oss om du har klipp / hela årgångar, som vi saknar.

Klippen är scannade som pdf-filer, klicka på årtal du är intresserad av.

 

Tidningsklipp Luttra

Senaste uppdatering 2024-02-25: Före 1943

För information om tidigare uppdateringar, se längst ner på sidan

Före 1943
2 046 kB
1943
11 240 kB
1944
11 141 kB
1945
10 255 kB
1946
11 448 kB
1947
12 512 kB
1948
8 382 kB
1949
9 180 kB
1950
11 293 kB

1951
9 716 kB
1952
8 633 kB
1960
7 860 kB
1962
9 650 kB

1963
11 702 kB
1964
11 338 kB
1965
15 143 kB
1966-1969
23 328 kB

1970
6 886 kB
1971
8 514 kB
1972
8 497 kB
1973
7 972 kB
1974
11 725 kB
1975
10 566 kB
1976
13 755 kB
1977
13 957 kB
1978-1986 och 1988-framåt
23 169 kB
1987
3 018 kB

Uppdatering 2023-04-18: 1943, 1944, 1945, 1946, 1947
Uppdatering 2023-04-30: 1948
Uppdatering 2023-05-02: 1960, 1962, 1963, 1964, 1965
Uppdatering 2023-05-07: 1966-1969
Uppdatering 2023-05-09: 1952
Uppdatering 2023-07-11: 1949, 1950
Uppdatering 2023-08-11: 1951
Uppdatering 2023-09-24: 1970
Uppdatering 2023-10-09: 1971
Uppdatering 2023-10-15: 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1951, 1952, 1963, 1964, 1965, 1966-1969
Uppdatering 2023-10-25: 1972
Uppdatering 2023-11-12: 1973, 1987
Uppdatering 2023-12-10: 1974
Uppdatering 2024-01-06: 1977
Uppdatering 2024-01-13: 1975
Uppdatering 2024-01-21: 1978-1986 och 1988-framåt
Uppdatering 2024-02-04: 1976

Senast uppdaterad 2024-02-25