Startsida

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinneved

Gravstensinventering

Program 2019

Skolfoton

Konfirmationsfoton

Foton -"All Världens" Karlsson

Gårdar och hus i Kinneved

Tidningsklipp

Kinnevedsfolk

Våra grannar

Styrelse

Kontakt

Information in English

Vår samling tidningsklipp 1894-1995

Läs detta först!
Här har vi scannat in föreningens samling av tidningsklipp.
De flesta kommer från Falköpings Tidning. Från en del år har vi mycket, från en del har vi lite.
Lägg märke till att tidsordningen inte är helt som den ska, speciellt inom varje år. Detta beror på att vi fått klippen i olika omgångar.
En del saknar datum och kan ligga på fel år. Andra saknas det bitar av. Några är inte så bra kvalité på, eftersom de är kopior vi fått. Ibalnd kan det råka vara dubletter.

Med detta sagt tror vi ändå att klippen är värda att titta på!

Klippen är scannade som pdf-filer, klicka på årtal du är intresserad av.

Senaste uppdatering 2019-09-15: 1982c, 1983a, 1983b, 1983c, 1983d (1982c-1983a borttagen)
Uppdatering 2019-09-10: 1894-1936, 1943b-1949, 1957-1958, 1964
För information om tidigare uppdateringar, se längst ner på sidan

1894-1936
17 351 kB
1937-1939a
18 355 kB
1939b-1943a
21 933 kB
1943b-1949
22 123 kB
1950-1952a
16 299 kB
1952b-1953a
18 603 kB
1953b-1956
22 973 kB
1957-1958
29 975 kB
1959-1960a
27 960 kB
1960b-1961
22 005 kB
1962
28 586 kB
1963
24 345 kB
1964
32 856 kB
1965
43 656 kB
1966
41 455 kB
1967
32 439 kB
1968
23 567 kb
1969a
26 068 kB
1969b
25 339 kB
1969c
21 106 kB
1969d
20 863 kB
1970a
32 139 kB
1970b
36 206 kB
1970c
30 999 kB
1970d
30 130 kB
1971a
29 798 kB
1971b
29 084 kB
1971c
32 895 kB
1971d
30 801 kB
1972a
14 352 kB
1972b
30 551 kB
1972c
36 347 kB
1972d
27 554 kB
1973a
27 794 kB
1973b
30 212 kB
1973c
22 305 kB
1973d
31 516 kB
1974a
24 413 kB
1974b
21 961 kB
1974c
24 091 kB
1974d
23 749 kB

1975a
19 909 kB
1975b
23 300 kB
1975c
20 409 kB
1976a
33 185 kB
1976b
32 974 kB

1977a
34 140 kB
1977b
28 342 kB
1977c
23 818 kB
1977d
23 201 kB
1978a
29 878 kB

1978b
34 304 kB
1978c
34 289 kB
1978d
31 273 kB
1979a
34 789 kB
1979b
43 152 kB
1979c
38 944 kB
1979d
33 843 kB
1979e
34 569 kB
1980
26 058 kB
1981a
31 905 kB
1981b
28 756 kB
1981c
26 423 kB
1981d
24 816 kB
1981e
19 273 kB
1982a
30586 kB
1982b
20 842 kB
1982c
21 844 kB
1983a
25 039 kB
1983b
22 129 kB
1983c
22 762 kB
1983d
24 479 kB
1984a
22 440 kB
1984b
21 973 kB
1984c
21 494 kB
1984d
21 789 kB
1984e-1985a
19 751 kB
1985b
25 839 kB
1985c
21 451 kB
1985d
18 286 kB
1986a
19 612 kB
1986b
23 081 kB
1986c
22 816 kB
1986d
22 497 kB
1986e-1987a
22 609 kB
1987b
24 689 kB
1987c
26 380 kB
1987d
20 426 kB
1987e
23 512 kB
1987f-1988a
21 796 kB
1988b
21 197 kB
1988c
21 565 kB
1988d
26 785 kB
1988e
22 558 kB
1988f-1989a
22 925 kB
1989b
22 501 kB
1989c
22 153 kB
1989d
19 645 kB
1989e
23 140 kB
1989f-1990a
25 219 kB
1990b
25 398 kB
1990c
22 936 kB
1990d
25 208 kB
1990e
22 045 kB
1990f
23 736 kB
1991a
21 032 kB
1991b
19 599 kB
1991c
3 003 kB
1992a
25 159 kB
1992b
26 672 kB
1993a
21 331 kB
1993b
21 751 kB
1993c
20 912 kB
1994a
22 031 kB
1994b
30 107 kB
1994c
21 742 kB
1994d
26 769kB
1994e-1995a
18 048 kB
1995b
27 315 kB
1995c
23 370 kB
1995d
16 583 kB
1995e
18 180 kB

Uppdatering 20160313: Justering av indelning från 1987e till 1989a, 1995e tillagt, justering så att liggande sidor visas liggande
Uppdatering 20170119: 1894-1936, 1952b-1953a, 1953b-1957a, 1958a-1960a, 1968-1969a, 1970b-1971a, 1971b, 1975a, 1981a, 1989f-1990a
Uppdatering 20170123: 1939b-1943a, 1943b-1949
Uppdatering 20170129: 1975a, 1977b (hette tidigare 1978a)
Uppdatering 20170722: 1975b-1976a
Uppdatering 20180923: 1971c-1972a, 1972b, 1972d, 1973a (1972d-1973a borttagen), 1981b, 1981c, 1981e, 1982a, 1984b, 1985 b, 1987c, 1988d, 1990b, 1992a, 1992b, 1994b, 1994d, 1995 b
Uppdatering 20180929: 1971b, 1971c-1972a, 1972b,1972c, 1972d, 1973b, 1974d, 1977d
Uppdatering 20181020: 1973c-1974a, 1977a, 1977b
Uppdatering 20181029: 1972c, 1974b, 1974c, 1977c. Ny indelning: 1978a, 1978b, 1978c, 1978d, 1979, 1980
Uppdatering 20181111: 1894-1936, 1939b-1943a, 1943b-1949, 1953b-1957a, 1970b, 1971a (1970b-1971a borttagen),
1971b, 1971c, 1971d, 1972a (1971c-1972a borttagen), 1974c,1974d, 1977a, 1977b, 1977c
Uppdatering 20181122: 1953b-1956, 1957-1958, 1959-1960a, 1960b-1961, 1962, 1963, 1964, 1965a, 1965b-1966a, 1972a, 1978a, 1978b, 1978c, 1978d
(1953b-1957a, 1957b-1959a, 1959b-1960a, 1960b-1961a, 1961b-1962a, 1962b-1964 borttagna)
Uppdatering 20181215: 1970a, 1970b, 1970c, 1970d
Uppdatering 20181229: 1971a, 1971c, 1971d, 1972c, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969a, 1969b (1965a, 1965b-1966a, 1966b-1967, 1968-1969a borttagna)
Uppdatering 20190121: 1979a, 1979b, 1979c, 1979d, 1979e (1979 borttagen)
Uppdatering 20190216: 1981a, 1981b, 1981c, 1981d, 1981e
Uppdatering 2019-03-07: 1975b, 1976a, 1976b (1975b-1976a borttagen)
Uppdatering 2019-03-10: 1970a, 1970b, 1970c, 1970d, 1971a, 1979a,1979b
Uppdatering 2019-03-27: 1894-1936
Uppdatering 2019-04-28: 1969a, 1969b, 1969c, 1969d
Uppdatering 2019-06-30: 1973a, 1973b, 1973c, 1973d, 1974a (1973c-1974a borttagen)
Uppdatering 2019-08-18: 1969a, 1969b, 1975a, 1975b, 1975c, 1976a

Senast uppdaterad 2019-09-15