Startsida

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinneved

Gravstensinventering

Program 2018

Skolfoton

Konfirmationsfoton

Foton -"All Världens" Karlsson

Gårdar och hus i Kinneved

Tidningsklipp

Kinnevedsfolk

Våra grannar

Styrelse

Kontakt

Information in English

Brismenefolk

Nu finns boende i Brismene att läsa som pdf-filer. Materialet är uppdelat i fyra pdf-filer enligt nedan.

Här finns nu också ett personregister med sidhänvisningar till Brismenefolk. Det är en fil i Excel-format.
Personerna är sorterade på 1) förnamn, 2) födelsedatum, 3) efternamn.
Observera att kvinnor står med sitt flicknamn.
Om du vill kan du spara ner filen på din egen dator och sortera om den som du vill.
Hittar du inte den person du söker så pröva med andra stavningar eller namnformer.
Observera att registret p.g.a. PUL endast omfattar avlidna personer.

INLEDNING (innehåller karta, register, företal, förklaringar och källor)

Sid. 1-4 (618 kb)

Uppdaterad 2018-02-03

SÅNNARPS ROTE

Sid. 5-42 (143 kb)

Uppdaterad 2018-02-25

BRISMENE BYROTE

Sid. 43-92 (210 kb)

Uppdaterad 2018-02-03

VÄSTARPS ROTE

Sid. 93-153 (256 kb)

Uppdaterad 2018-03-31

PERSONREGISTER

Excelfil (349 kb)

Uppdaterad 2018-03-31

Läs gärna inledningen först för att lättare förstå hur materialet är upplagt.

Börstigfolk

Nu finns boende i Börstig att läsa som pdf-filer. Materialet är uppdelat i sju pdf-filer enligt nedan.

Här finns nu också ett personregister med sidhänvisningar till Börstigfolk. Det är en fil i Excel-format.
Personerna är sorterade på 1) förnamn, 2) födelsedatum, 3) efternamn.
Observera att kvinnor står med sitt flicknamn.
Om du vill kan du spara ner filen på din egen dator och sortera om den som du vill.
Hittar du inte den person du söker så pröva med andra stavningar eller namnformer.
Observera att registret p.g.a. PUL endast omfattar avlidna personer.

INLEDNING (innehåller innnehållsförteckning, företal, förklaringar och källor)

Sid. 1-3 (217 kb)

Uppdaterad 2018-02-18

SANDHEMS ROTE

Sid 4-55 (216 kb)

Uppdaterad 2018-03-04

BÖRSTIG ROTE

Sid. 56-116 (260 kb)

Uppdaterad 2018-03-04

EKARPS ROTE

Sid. 117-151 (150 kb)

Uppdaterad 2018-02-18

TORNARPS ROTE

Sid 152-172 (91 kb)

Uppdaterad 2018-03-04

KRINGLARPS ROTE

Sid 173-202 (132 kb)

Uppdaterad 2018-02-18

DÖVE ROTE

Sid 203-264 (262 kb)

Uppdaterad 2018-02-18

PERSONREGISTER

Excelfil (617 kb)

Uppdaterad 2018-03-04

Läs gärna inledningen först för att lättare förstå hur materialet är upplagt.

Luttrafolk

Nu finns boende i Luttra att läsa som pdf-filer. Materialet är uppdelat i fem pdf-filer enligt nedan.

Här finns nu också ett personregister med sidhänvisningar till Luttrafolk. Det är en fil i Excel-format.
Personerna är sorterade på 1) förnamn, 2) födelsedatum, 3) efternamn.
Observera att kvinnor står med sitt flicknamn.
Om du vill kan du spara ner filen på din egen dator och sortera om den som du vill.
Hittar du inte den person du söker så pröva med andra stavningar eller namnformer.
Observera att registret p.g.a. PUL endast omfattar avlidna personer.

INLEDNING (innehåller innnehållsförteckning, företal, förklaringar och källor)

Sid. 1-3 (118 kb)

Uppdaterad 2018-01-27

SYNNERÅLS ROTE

Sid 4-19 (79 kb)

Uppdaterad 2018-01-27

KNAGGÅRDS ROTE

Sid. 20-69 (237 kb)

Uppdaterad 2018-03-04

BACKGÅRDS ROTE

Sid. 70-114 (212 kb)

Uppdaterad 2018-03-04

SKÖTTNING

Sid 115-150 (169 kb)

Uppdaterad 2018-03-04

PERSONREGISTER

Excelfil (371 kb)

Uppdaterad 2018-03-04

Läs gärna inledningen först för att lättare förstå hur materialet är upplagt.

Vårkumlafolk

Nu finns boende i Vårkumla att läsa som pdf-filer. Materialet är uppdelat i fem pdf-filer enligt nedan.

Här finns nu också ett personregister med sidhänvisningar till Vårkumlafolk. Det är en fil i Excel-format.
Personerna är sorterade på 1) förnamn, 2) födelsedatum, 3) efternamn.
Observera att kvinnor står med sitt flicknamn.
Om du vill kan du spara ner filen på din egen dator och sortera om den som du vill.
Hittar du inte den person du söker så pröva med andra stavningar eller namnformer.
Observera att registret p.g.a. PUL endast omfattar avlidna personer.

INLEDNING (innehåller innnehållsförteckning, företal, förklaringar och källor)

Sid. 1-3 (160 kb)

Uppdaterad 2018-01-08

AXTORPS ROTE

Sid 4-41 (171 kb)

Uppdaterad 2018-01-08

HALLESTORPS ROTE

Sid. 42-74 (141 kb)

Uppdaterad 2018-03-31

VÅRSKÄLS ROTE

Sid. 75-114 (173 kb)

Uppdaterad 2018-01-08

VÅRKUMLA ROTE

Sid 115-161 (216 kb)

Uppdaterad 2018-01-27

PERSONREGISTER

Excelfil (402 kb)

Uppdaterad 2018-03-31

Läs gärna inledningen först för att lättare förstå hur materialet är upplagt.

 

 Det är fritt fram att kopiera eller skriva ut delar av eller hela materialet. Ange gärna källan. Har du rättelser, tillägg och ändringar tar vi gärna emot dem: maila hbf@kinneved.se
 

 

Senast uppdaterad 2018-03-31