Startsida

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinneved

Gravstensinventering

Program 2019

Skolfoton

Konfirmationsfoton

Foton -"All Världens" Karlsson

Gårdar och hus i Kinneved

Tidningsklipp

Kinnevedsfolk

Våra grannar

Styrelse

Kontakt

Information in English

   

Program 2020

 

Årsmöte 2020
Måndagen den 16 mars kl 19.00 i Församlingshemmet.

 

För vidare information om våra aktiviteter, var god se annonser under "Föreningskontakten" i Falköpings Tidning på fredagar och affischer på Matfocus i Slutarp. Aktiviteter kan också tillkomma utanför här angivet program!  

 

Vad vi gjorde 2019

 

Hembygdsafton på Liden (för 30:de gången!)
Måndag 18 november hade vi vår hembygdsafton på Liden i Slutarp
. Kvällens gäst Lena Arvidsson sjöng Caps. Nybakt bröd, gröt och kaffe fanns att köpa.

 

Öppet hus med fotografier
Lördagen den 19 oktober hade vi haft vårt årliga öppet hus med fotografier i Kinneveds församlingshem. Det visades en mängd foto på storbild, ur föreningens rika samlingar, bland annat flygfoton från 1970-talet. Förutom ett antal foton som scannades på plats fick föreningen många nya namnuppgifter till skolfoton m.m. Det bjöds på kaffe och tårtbuffé.

 

Besök på Kinnarps AB:s museum
Tisdagen den 1 oktober var vi 18 personer som besökte Kinnarps AB:s museum. Sibylla Jacobsson berättade både om företagets tillblivelse och framväxt, men även mer personligt som dotter till Jarl och Evy Andersson. Därefter visade Sibylla oss runt på museet och berättade om det vi såg och bakgrundshistorier kring vissa delar. Efter rundvandringen visades en halvtimmeslång film om Kinnarps inspelad 2000 och 2001. I filmen berättade och medverkade grundaren Jarl Andersson i allra högsta grad. Man inser hur mycket som hänt på 19 år, samt vikten av att dokumentera även i nutid då det snart blir historia. Som avslutning på kvällen togs de medhavda fikakorgarna fram.

 

Samhällsvandring i Slutarp
Lördagen den 14 september vandrade vi från Lokal Frökind (som var bygdens stolthet när den invigdes 1970 men inte har lång tid kvar) upp genom södra delen av Slutarp och tillbaks till lokalen via Tångavallen och sporthallen. Det talades om verksamheter som funnits och vilka som bott i området. Vädret var blandat med både regnskurar och sol. Efter promenaden dracks medhavt kaffe utanför Lokal Frökind.

Kyrkogårdsvandring
Lördagen den 17 augusti
ordnade vi för femtonde gången en kyrkogårdspromenad, ett inslag i Sommarkyrkoveckan. Ordf. Rune Lennartsson berättade om de begravda med hjälp av uppgifter från deltagarna. I år gick promenaden norr och öster om kyrkan. Göran Carlson höll en andakt inne i kyrkan och sedan bjöd föreningen på kaffe. Det gavs också möjlighet att bese utställningen i församlingshemmet. 24 deltagare.

 Slåtter på Långebacken
Torsdagen den 1 augusti genomförde vi vår årliga slåtter på Långebacken. Slåttern avverkades en skön augustikväll med lagom temperatur.
7 deltagare skötte liar och räfsor, varefter kaffe dracks hos Carlsons intill.

Besök i Vartofta-Åsaka
Lördagen den 15 juni var vi på grannbesök i Vartofta-Åsaka. Vi fick se deras hembygdsgård Getagården och fick information om vad föreningen arbetar med. Även kullen med det fridlysta gräset Stipa Pennata besöktes.

 

 

Bygdevandring i Fastarp
Tisdagen den 21 maj genomförde vi säsongens första programpunkt. Det var en bygdevandring i Fastarps rote norr om Slutarp. Här har det förr legat många torpställen, nu finns bara resterna kvar att se. Föreningen har markerat alla kända torpgrunder. Ordförande Rune Lennartsson ledde promenaden i försommarnatur och berättade om folk och platser, och medhavd kaffekorg avnjöts.

Samling vid ett av de gamla boställena.

Årsmöte 2019
Måndagen den 18 mars
höll vi vårt årsmöte. Det blev omval på alla poster. Ur 2018 års verksamhetsberättelse kan nämnas bygdevandring i Lagerstorp, Kinnarpspromenad, kyrkogårdsvandring, öppet hus med fotografier. Hemsidan har under året fyllt på med bl.a. massor av tidningsklipp. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds deltagarna på kaffe och två lotterier drogs. Sedan berättade kvällen gäst, arkeolog Anders Josefson, om "Klimatet och människan". Här fick åhörarna veta om hur istider, vulkanutbrott och ändrade nederbördsmängder har påverkat våra förfäders liv och lett till svält, krig och folkvandringar.

Anders Josefson berättade och visade bilder

 

Vad vi gjorde 2018

 

Hembygdsafton på Liden
Måndag 19 november hade vi vår traditionsenliga hembygdsafton på Liden i Slutarp. Det nybakade brödet och risgrynsgröten smakade som vanligt mycket bra. Kvällen gäst Stefan Klint, sedan i våras kyrkoherde i Floby pastorat, berättade på ett inlevelsefullt sätt om sin bakgrund, vad han varit med om i livet, och vad som lett till att han blev präst i Svenska kyrkan. Sedan blev det kaffe och lottdragning. Omkring 55 gäster.

 

Öppet hus med fotografier
Lördagen den 13 oktober hade vi för sjunde gången öppet hus med fotografier i församlingshemmet. C:a 70 personer deltog. Bilder ur föreningens samling visades på storskärm, nytt för i år var flygbilder från 1960-talet. Föreningen fick in en del nya bilder till samlingarna, och nya namn till bl.a. skolfoton. Besökarna bjöds på kaffe och tårta.

Här visas flygbilder och ordförande Rune Lennartsson berättar om dem

 

 

Samhällsvandring i Kinnarp
Lördagen den 15 september genomförde vi vår årliga samhällspromenad, i år var det Kinnarps tur igen. Vi gick via Länsmansgatan (förr landsväg) och Paradgatan och Falköpingsvägen, och talade om de personer och verksamheter som funnits här. Medhavt kaffe dracks i församlingshemmet. 15 deltagare.

 

Kyrkogårdsvandring
Lördagen den 18 augusti
genomförde vi vår årliga kyrkogårdsvandring. Under ledning av Elon Larsson, tidigare kyrkvaktmästare i församlingen, besågs ett antal gravstenar och redogjordes för de begravna. Efter promenaden höll pastor em. Göran Carlson en kort andakt inne i kyrkan. Kaffe serverades i församlingshemmet, där man också kunde ta del av utställningen som är en del av Sommarkyrkan.

 

 

Besök vid Kata gård i Varnhem
Lördagen den 16 juni besökte vi Varnhem med alla spännande lämningar. Anders Josefson guidade oss kunnigt i Kata gård, kyrkan och klostret. Det är en spännande tid som finns bevarad på olika sätt i Varnhem, från järnålderns gravhögar via den tidiga kristendomen till munkarnas och kungarnas medeltid. Kanske var Kinneved lika tidigt ute med en gårdskyrka som föregick den från 1100-talet? Efter vandringen dracks kaffe i Klostercaféet.

På besök i museet över Kata gård

 

Bygdevandring i Lagerstorp
Tisdagen den 15 maj genomförde vi en bygdevandring i Lagerstorp, söder om Västarp. Vi såg flera torpgrunder på bland annat Långaberget och Skämningaberget. Medhavt kaffe dracks i den sköna majkvällen. 16 deltagare.

 

Måndagen den 19 mars höll vi vårt årsmöte. I närvaro av över 50 medlemmar blev det omval på samtliga poster. Från verksamhetsberättelsen 2017 kan nämnas kyrkogårdsvandring, slåtter, bygdevandring, fotodag och hembygdsafton. Föreningens hemsida har uppdaterats flera gånger under året. Från den 1990 vilandelagda Slutarps samhällsförening - som var med och finansierade Boken om Kinnarp och Slutarp - erhölls en gåva på 20.000 kronor. Efter årsmötesförhandlingarna och kaffet underhöll kvällens gäster Perra Ljungberg och Anders Granström med ett program om Jönn.

Perra Ljungberg och Anders Granström framför sina Jönn-tolkningar

 

Vad vi gjorde 2017

 

Hembygdsafton på Liden
Måndag 20 november var det traditionell hembygdsafton på Liden. Kvällens gäst var Margareta Söderström, Västgöta-Bengtssons dotter. Nybakt bröd, gröt, kaffe och lotterier fanns att köpa. C:a 60 deltagare.

Öppet hus med fotografier
Lördagen den 14 oktober anordnade vi vår sjätte fotodag i församlingshemmet. Arrangemanget var lika välbesökt som vanligt. Besökarna kunde se delar av föreningens fotosamling på storbild, och ett par kortfilmer från Falbygdens väveri visades. Det bjöds på tårtbuffé och kaffe och det fanns pärmar med skolfoton och konfirmationsfoton att titta på och hjälpa till med namn. Flera besökare hade med sig egna foton med Kinnevedsmotiv som scannades på plats.

Här visas foton på storbild. I bakgrunden serveras kaffe och tårta.

En del av fotosamlingen visades som storbild på väggen, här en All-Världens-Karlsson bild från 1927.

 

Samhälls-/bygdevandring i Slutarps samhälle och Bygge
Lördagen den 9 september genomförde vi en bygdevandring i äldsta delen av Slutarps samhälle och det s.k. Bygge. Vi gick genom den del av samhället som uppstod vid järnvägens ankomst 1906, och talade om de affärer, fabriker och missionshus som fanns då. Sedan gick vi gamla landsvägen norrut till det s.k. Bygge. Här låg förr flera av Slutarps soldattorp och även nu finns en samling hus här. Vidare togs markvägen till den gamla järnvägsbanken, numera cykelväg, mot samhället igen. Där dracks medhavt kaffe hos Gert Johanssons plåtslageri.. 12 deltagare.

På den nygamla bron över kanalen vid gamla landsvägen.

 

Kyrkogårdsvandring
Lördagen den 19 augusti genomförde vi vår traditionella kyrkogårdsvandring bland gravstenarna på Kinneveds kyrkogård. Över 30 deltagare vandrade i omväxlande sol och regn och fick höra berättelser om de begravda, och delta med egna historier. I arrangemanget, som genomfördes tillsammans med Svenska kyrkan inom Sommarkyrkoveckan, ingick också en andakt ledd av Göran Carlson och kaffe i församlingshemmet.

Ordförande Rune Lennartsson berättar om gravstenarna i Kinneved

 

Slåtter på Långebacken
Tisdagen den 8 augusti genomförde vi vår årliga slåtter på Långebacken. Slåttern, som fick flyttas några dagar på grund av regn, avverkades en skön augustikväll med lagom temperatur.
7 deltagare skötte liar och räfsor, varefter kaffe dracks hos Carlsons intill.

Slåtter på Långebacken, där gräs och fina blommor efter många års skötsel har ersatt nässlor och sly.

 

 Bygdevandring i Svenstorp
Måndagen den 5 juni (annandag pingst). Vi vandrade mellan flera torpplatser i Svenstorps rote, sedan drack vi medhavt kaffe. 20 deltagare.

 

Besök vid Träbena kvarn i Solberga
Torsdagen den 18 maj., Träbena kvarn i Solberga. Makarna Wetterstad guidade oss kunnigt under kvällen och berättade om de olika verksamheter som funnits där tack vare vattenkraften i Ätran. På den så kallade holmen har funnits vadmalsstamp, smedja och garveri, såg och kvarn. Av dessa gamla byggader finns nu bara rester. En mindre kopia av den gamla kvarnbyggnaden har på senare år byggts upp. Här finns generatorer för att producera el. Trots att vandringen inte varit särskilt ansträngande smakade det medhavda kaffet bra. Över 25 deltagare.

 

Årsmöte 2017
Måndagen den 13 mars Kinneveds hembygdsförening har haft årsmöte. De flesta i styrelsen omvaldes, utom Harald Eriksson som avböjt omval och avtackades av ordf. Rune Lennartsson. Bland det som hänt i föreningen under 2016 kan nämnas samhällsvandring i gamla delen av Kinnarp, öppet hus med foton och hembygdsafton på Liden. Föreningens hemsida har uppdaterats med bl.a. "Gårdar och hus i Kinneved" och gravstensinventering för grannsocknen Brismene. Föreningen har mottagit flera gåvor under året, bl.a en tavla, gamla mantalslängder och tidningsklipp.
Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på kaffe, och sedan fick de över 40 gästerna ta del av Ulla Stenqvists berättelse i ord och bild om bergsgorillorna i Uganda.

Ulla Stenqvist visar kassör Göran Carlson att hennes arvode ska gå till gorillorna.

 

Vad vi gjorde 2016

 

Hembygdsafton på Liden
Måndagen den 14 november. Traditionsenlig hembygdsafton på Liden i Slutarp med c:a 55 gäster. Det serverades risgrynsgröt och smörgås, det fanns lotterier och hembakt bröd till försäljning. Kvällens gäst var Niclas Fällström, landsbygdsutvecklare i Falköping.

 

Öppet hus med fotografier
Lördagen den 15 oktober genomförde vivvår femte Öppet-hus-dag med fotografier. Det blev samma succé som de föregående åren, över 100 personer kom under dagen. Besökarna i Församlingshemmet fick se bildspel ur föreningens stora fotosamling, hjälpa till med namn på bl.a. skolfoton, och få kaffe och tårtbuffé. Under dagen kom det också in en mängd "nya" foton till föreningens samling. Föreningen vill framföra sitt tack till alla som kom och gjorde dagen så lyckad.

Under en del av bildvisningen berättade ordf. Rune Lennartsson om de enskilda fotografierna,
dels gamla "All-världens-Karlsson"- bilder, dels nytagna foton av samma motiv.

 

Samhällsvandring i Kinnarps samhälle
Lördagen den 10 september anordnade vi en samhällspromenad i "gamla Kinnarp". Deltagarna hjälpte till med både fakta och berättelser. Bland annat besågs tre hus på samma gata som samtidigt varit diverseaffärer! Gatan ifråga, Julles Väg, var då riksväg. Nuvarande sträckning av riksvägen kom till 1951. Vi såg även platsen där Kinnarps snickerifabrik legat. Efter en brand byggdes fabriken upp på annat ställe och bytte senare namn till Kinnarps AB. Promenaden avslutades med kaffe i Skytteföreningens lokal, gamla missionshuset. C:a 20 deltagare.

Denna lilla smala gata var förr riksvägen genom Kinnarp. Ordförande Rune Lennartsson och promenaddeltagare.

 

 

Kyrkogårdsvandring
Lördagen den 20 augusti anordnade vi vår elfte kyrkogårdsvandring. Detta var en del i Sommarkyrkoveckan i Kinneveds församling. C:a 25 personer följde med på promenaden bland gravarna och fick höra om de begravda, och själva delta med sina minnen. Sist på vandringen berättades om stenkorsgraven från 1100-talet. Efteråt bjöds på kaffe i församlingshemmet. För den som missade promenaden kan rekommenderas att gå in på föreningens hemsida, där en fullständig gravstensinventering för Kinneveds kyrkogård finns.

Ordförande Rune Lennartsson guidade bland gravstenarna.

 

Slåtter på Långebacken
Torsdagen den 4 augusti. Traditionell slåtter.

 

Bygdevandring i Alarp
Torsdagen den 2 juni genonförde vi vår bygdevandring i Alarp. Vi samlades hos Torgny Johansson som berättade om gårdarna i Alarp. I underbar kvällssol gick vi sedan den gamla landsvägen och såg på väghållningsstenar och torpgrunder. Vi passerade även platsen där ett dråp på en postbärare skedde på 1870-talet. Kvällen avslutades med kaffe i Torny och Maritas trädgård och titt på gamla kartor.

Torgny berättar om minnesstenen för skiftet i Alarp, även kossorna är intresserade.

 

Besök på Mönethorp
Tisdagen den 17 maj avverkade vi vårens första programpunkt Vi besökte gården Mönarp med Källarkrogen Mönethorp. Efter att ha gått runt ute och talat om den tid då jordbruket Mönarp var socknens största arbetsgivare, med statare, mejerskor, smed och snickare samlades vi inne i värmen. Där berättade gårdens nuvarande ägare Gösta och Lillemor Magnusson om sin satsning på Källarkrogen Mönethorp, som bl.a. fått White Guide´s utmärkelse fyra år i rad. Över 30 personer deltog i sammankomsten.

Inne i Källarkrogen Mönethorp, medlemmarna låter sig smakas av kaffe och smörgås.

 

Årsmöte 2016
Måndag den 14 mars
Kinneveds hembygdsförening har hållit årsmöte 2016. Föreningen bildades 1981 och höll sitt första årsmöte 1982. Bland det som genomförts 2015 kan nämnas torpvandring, kyrkogårdsvandring och fotodag.
Föreningens hemsida har uppdaterats flera gånger under året, bl.a. med nya tidningsklipp. Det finns för närvarande 322 medlemmar i föreningen. Det blev omval på samtliga som var i tur att avgå.
Efter årsmötesförhandlingar, kaffe och lotterier visade och berättade kvällens gäst Åke Abrahamsson om Falbygdens djur och natur.

 

 

Senast uppdaterad 2019-10-20