Startsida

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinneved

Gravstensinventering

Program 2019

Skolfoton

Konfirmationsfoton

Foton -"All Världens" Karlsson

Gårdar och hus i Kinneved

Tidningsklipp

Kinnevedsfolk

Våra grannar

Styrelse

Kontakt

Information in English

Vi har nu inventerat samtliga gravstenar på Kinneveds kyrkogård t.o.m. 2018-08-15.
På gravplanen kan du se vilka nummer gravarna har. Sedan finns fotografier och texter i sex olika dokument (se nedan).

Vi har även inventerat samtliga gravstenar på Vårkumla och Brismene kyrkogårdar t.o.m. 2015.

Observera att filerna är rätt stora, då de innehåller många färgfoton.

Uppdatering 2019-03-07: Gravstenar del 3
Uppdatering 2018-08-19: KINNEVED samtliga filer
Uppdatering 2016-12-12: Gravregister Brismene
Uppdatering 2016-11-20: Brismenegravar
Uppdatering 2016-09-18: Vårkumlagravar samt Gravregister Vårkumla

KINNEVED

Gravstenar inledning

Sid. 1-2, 171-174 (inledning, borttagna/omgjorda samt gravplaner)

Uppdaterad 2018-08-19

4 450 kB

Gravstenar del 1

Sid. 3-31 (grav A001 - C134/135)

Uppdaterad 2018-08-19

16 201 kB

Gravstenar del 2

Sid. 32-59 (grav C136/137 - E077/078)

Uppdaterad 2018-08-19

15 644 kB

Gravstenar del 3

Sid. 60-87 (grav E079/080 - E280/281)

Uppdaterad 2019-03-07

16 047 kB

Gravstenar del 4

Sid. 88-115 (grav E282/283 - F167)

Uppdaterad 2018-08-19

15 122 kB

Gravstenar del 5

Sid. 116-141 (grav F168 - K043/044)

Uppdaterad 2018-08-19

16 153 kB

Gravstenar del 6

Sid. 142-110 (grav K045/046 - U018)

Uppdaterad 2018-08-19

18 956 kB

Gravregister Kinneved

Personregister (Excel-format)

Uppdaterad 2018-08-19

154 kB

 

VÅRKUMLA

Vårkumlagravar

Sid. 1-44 (hela inventeringen inkl. gravplan).

Uppdaterad 2016-09-18

28 064 kB

Gravregister Vårkumla

Personregister (Excel-format)

Uppdaterad 2016-09-18

68 kB

BRISMENE

Brismenegravar

Sid. 1-45 (hela inventeringen inkl. gravplan.

Uppdaterad 2016-11-20

27 256 kB

Gravregister Brismene

Personregister (Excel-format)

Uppdaterad 2016-12-12

72 kB

 

Senast uppdaterad 2019-03-07