Startsida

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinneved

Gravstensinventering

Program

Skolfoton

Konfirmationsfoton

Foton -"All Världens" Karlsson

Gårdar och hus i Kinneved

TIDNINGSKLIPP

Kinneved

Luttra

Brismene - Börstig

Vårkumla

Kinnevedsfolk

Våra grannar

Styrelse

Kontakt

Information in English

Vi har nu inventerat samtliga gravstenar på Kinneveds kyrkogård t.o.m. 2020-08-31.
På gravplanen kan du se vilka nummer gravarna har. Sedan finns fotografier och texter i sex olika dokument (se nedan).

Vi har även inventerat samtliga gravstenar på Vårkumla och Brismene kyrkogårdar t.o.m. 2020-08-31.

Observera att filerna är rätt stora, då de innehåller många färgfoton.

Uppdatering 2023-05-22: Vårkumlagravar

KINNEVED

Gravstenar inledning

Sid. 1-2, 173-177 (inledning, borttagna/omgjorda samt gravplaner)

Uppdaterad 2020-08-31

4 786 kB

Gravstenar del 1

Sid. 3-31 (grav A001 - C134/135)

Uppdaterad 2020-11-28

16 223 kB

Gravstenar del 2

Sid. 32-59 (grav C136/137 - E079/080)

Uppdaterad 2020-08-31

15 733 kB

Gravstenar del 3

Sid. 60-87 (grav E081/082 - E282/283)

Uppdaterad 2020-08-31

16 025 kB

Gravstenar del 4

Sid. 88-115 (grav E284/2835 - F168)

Uppdaterad 2020-08-31

15 125 kB

Gravstenar del 5

Sid. 116-141 (grav F169 - K043/044)

Uppdaterad 2020-08-31

16 224 kB

Gravstenar del 6

Sid. 142-172 (grav K045/046 - U018)

Uppdaterad 2020-08-31

20 540 kB

Gravregister Kinneved

Personregister (Excel-format)

Uppdaterad 2020-11-28

156 kB

 

VÅRKUMLA

Vårkumlagravar

Sid. 1-44 (hela inventeringen inkl. gravplan).

Uppdaterad 2023-05-22

28 128 kB

Gravregister Vårkumla

Personregister (Excel-format)

Uppdaterad 2020-08-31

69 kB

BRISMENE

Brismenegravar

Sid. 1-45 (hela inventeringen inkl. gravplan.

Uppdaterad 2020-08-31

27 313 kB

Gravregister Brismene

Personregister (Excel-format)

Uppdaterad 2020-08-31

69 kB

 

Senast uppdaterad 2023-05-22