Startsida

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinneved

Gravstensinventering

Program 2019

Skolfoton

Konfirmationsfoton

Foton -"All Världens" Karlsson

Gårdar och hus i Kinneved

Tidningsklipp

För släktforskare

Våra grannar

Styrelse

Kontakt

Information in English

 

Kinnevedsfolk

Nu finns Kinnevedsfolk att läsa som pdf-filer. Vi har lagt ihop Kinnevedsfolk I (1713-1865) och Kinnevedsfolk II (1866-1945). Dessutom är materialet rättat och kompletterat.
Materialet är uppdelat i nio pdf-filer enligt nedan.

Här finns nu också ett personregister med sidhänvisningar till Kinnevedsfolk. Det är en fil i Excel-format.
Personerna är sorterade på 1) förnamn, 2) födelsedatum, 3) efternamn.
Observera att kvinnor står med sitt flicknamn.
Om du vill kan du spara ner filen på din egen dator och sortera om den som du vill.
Hittar du inte den person du söker så pröva med andra stavningar eller namnformer.
Observera att registret p.g.a. PUL endast omfattar avlidna personer.

Uppdatering 2019-08-03: Svenstorps rote, Kinneveds rote och Lagerstorps rote
Uppdatering 2019-06-02: Slutarps rote, Fastarps rote samt Personregister
Uppdatering 2018-12-30: Samtliga filer utom Adressbok

INLEDNINGSBOK (innnehållsförteckning, företal, källor och förklaringar)

Sid. 1-3

335 kb

AXTORPS ROTE (Fröje, Halsäng, Axtorp, Katteskalla)

Sid. 4-77

306 kb

SVENSTORPS ROTE (Alarp, Naglarp, Svenstorp, Sörby)

Sid. 78-147

302 kb

KINNEVEDS ROTE (Halsarp, Lofsgården, Kinneved, Hassla)

Sid. 148-279

548 kb

LAGERSTORPS ROTE (Lagerstorp)

Sid. 280-342

273 kb

SLUTARPS ROTE (Mönarp, Slutarp)

Sid. 343-504

690 kb

FASTARPS ROTE (Fastarp, Kotarp)

Sid. 505-564

256 kb

HUDENE ROTE m.m. (Krogstorp, Hudene, fattighuset, socknens slut)

Sid. 565-616

228 kb

ADRESSBOK (karta och adressregister för samhällena)

Sid 617-622

92 kb

PERSONREGISTER

Excel-fil

1 132 kb

Läs gärna inledningsboken först för att lättare förstå hur materialet är upplagt.

Det är fritt fram att kopiera eller skriva ut delar av eller hela materialet. Ange gärna hembygdsföreningen som källa. Har du rättelser, tillägg och ändringar tar vi gärna emot dem: maila hbf@kinneved.se

Här finns födda och döda i Kinneved från 1713 - 1942,
vigda i Kinneved och Vårkumla 1713 - 1884
samt vigda i Kinneved 1885 - 1942.
Klicka på länken för att öppna eller spara förteckningarna (Excel-format).

Har du rättelser eller ändringar, hör gärna av dig.

Uppdatering 2014-02-17: 1885-1942 Vigda
Uppdatering 2015-05-30: 1886-1942 Födda

1713-1750 Födda
1713-1750 Vigda
1713-1750 Döda
1751-1850 Födda
1751-1851 Vigda
1751-1850 Döda
1851-1885 Födda
1851-1884 Vigda
1851-1885 Döda
1886-1942 Födda
1885-1942 Vigda
1886-1942 Döda

 

Senast uppdaterad 2019-08-03