Startsida

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinneved

Gravstensinventering

Program 2015

Skolfoton

Konfirmationsfoton

Foton -"All Världens" Karlsson

Tidningsklipp

För släktforskare

Våra grannar

Styrelse

Kontakt

Information in English

SENASTE NYTT!

  • 2015-03-26 "Program 2015" uppdaterad - klicka här.
  • 2015-03-08 "Tidningsklipp" updaterad - klicka här.
  • 2015-03-06 "För släktforskare" uppdaterad - klicka här.
  • 2015-02-14 "Våra grannar" uppdaterad - klicka här.
  • 2015-02-14 "Skolfoton" uppdaterad - klicka här.
  • 2015-02-14 "Konfirmationsfoton" uppdaterad - klicka här.
  • 2015-01-18 "Foton - "All Världens" Karlsson" uppdaterad - klicka här.
  • 2015-01-03 "Gravstensinventering" uppdaterad - klicka här.
  • 2014-03-18 "Styrelse" uppdaterad - klicka här.


NTO spelade i många år revy i sin egen lokal. Övre raden fr.v. Göran Andersson, Ejdor Andersson och Sten Ahlqvist. Nedre raden fr.v. Maj-Britt Johansson, Siv Andersson och Majre Väisänen.
Fotot taget c:a 1950.
Foto på medlemskortet för 2015 - klicka på bilden för större bild.

Kinneved är en socken söder om Falköping i Västergötland. Tätorten heter Kinnarp-Slutarp och är mest känd för möbelindustrin Kinnarps AB. I socknen finns en medeltida kyrka och flera fornlämningar, bl.a. Slutarpsdösen.

Kinneveds Hembygdsförening bildades 1981. Vi har för närvarande 316 medlemmar. Föreningen har gett ut två böcker, "Boken om Kinnarp och Slutarp - en historik över två stationssamhällen" och "Boken om Kinneved - från forntid till 1899". Klicka på respektive bok för mer information.

Boken om Kinnarp och Slutarp - en historik över två stationssamhällen
Boken om Kinneved - från forntid till 1899

Kinnevedsfolk.pdf

Nu finns Kinnevedsfolk att läsa och ladda ner som pdf-filer. Vi har lagt ihop Kinnevedsfolk I (1713-1865) och Kinnevedsfolk II (1866-1945). Dessutom är materialet rättat och kompletterat. Gå till sidan För släktforskare för mer information.

Gravstensinventering
"Gravstensinventering - Kinneveds kyrkogård" är uppdaterad! Den behandlar nu samtliga gravstenar t.o.m. 2014-09-14. Till varje sten finns texten på stenen, personuppgifter om de begravda och ett foto. Samtliga bilder är i färg.

Även gravstensinventering för Vårkumla kyrkogård finns att ladda ned.

Ladda ner gravstensinventeringarna som pdf-filer - gå till Gravstensinventering.

Vi har lagt ut, och kommer att lägga ut mer, lite intressant material för släktforskare - se länk överst på sidan.

I övrigt ordnar vi torpvandringar och utflykter, slåtter och hembygdsaftnar. Program för 2015 - klicka här!

Kontakta oss gärna om du vill bli medlem, köpa våra böcker eller veta mera. Skicka ett mail till hbf@kinneved.se eller gå till vår kontaktsida.

 

 

Senast uppdaterad 2015-03-26