Startsida

Boken om Kinnarp och Slutarp

Boken om Kinneved

Gravstensinventering

Program

Skolfoton

Konfirmationsfoton

Foton -"All Världens" Karlsson

Gårdar och hus i Kinneved

TIDNINGSKLIPP

Kinneved

Luttra

Brismene - Börstig

Vårkumla

Kinnevedsfolk

Våra grannar

Styrelse

Kontakt

Information in English

SENASTE NYTT

 • 2024-06-28 "Program" uppdaterad - klicka här.
 • 2024-06-06 "Tidningsklipp Kinneved" uppdaterad - klicka här.
 • 2024-06-06 "Tidningsklipp Vårkumla" uppdaterad - klicka här.
 • 2024-06-06 "Tidningsklipp Brismene-Börstig" uppdaterad - klicka här.
 • 2024-06-06 "Tidningsklipp Luttra" uppdaterad - klicka här.
 • 2024-04-28 "Våra grannar" uppdaterad - klicka här. OBS! Brismenefolk uppdaterad och utökad!
 • 2024-03-20 "Styrelse" uppdaterad - klicka här.
 • 2024-03-17 "Gårdar och hus i Kinneved" uppdaterad - klicka här.
 • 2024-02-04 "Kinnevedsfolk" uppdaterad - klicka här.
 • 2023-12-15 "Skolfoton" uppdaterad - klicka här.
 • 2023-12-15 Längre historik uppdaterad, se längre ner eller klicka här.
 • 2023-05-22 "Gravstensinventering" uppdaterad - klicka här.
 • 2023-04-07 "Konfirmationsfoton" uppdaterad - klicka här.
 • 2020-10-02 Nu kan du även betala med Swish, vårt nummer är 123 582 15 09
 • 2020-02-04 "Foton - "All Världens" Karlsson" uppdaterad - klicka här.
 • 2017-12-17 "Okända "All Världens" Karlsson"-bilder" uppdaterad - klicka här.
 • 2017-11-13 Information in English updated


Den här stora eken i Slutarp står där vägen från Falköping förr korsade nuvarande Kvarngatan. 1954 fridlystes den på Slutarps samhällsförenings begäran. (Foto fr. 1950-talet). På stammen sitter än i dag en plakett med texten "Naturminnesmärke fridlyst enligt lag". (Foto av hbf).
Foto på medlemskortet för 2024 - klicka på bilden för större bild.

Kinneved är en socken söder om Falköping i Västergötland. Tätorten heter Kinnarp-Slutarp och är mest känd för möbelindustrin Kinnarps AB. I socknen finns en medeltida kyrka och flera fornlämningar, bl.a. Slutarpsdösen.

Kinneveds Hembygdsförening bildades 1981. Vi har för närvarande 281 medlemmar. Föreningen har gett ut två böcker, "Boken om Kinnarp och Slutarp - en historik över två stationssamhällen" och "Boken om Kinneved - från forntid till 1899". Klicka på respektive bok nedan för mer information.

För längre historik - klicka här.

Boken om Kinnarp och Slutarp - en historik över två stationssamhällen
Boken om Kinneved - från forntid till 1899

Kinnevedsfolk.pdf

Nya "Kinnevedsfolk" innefattar nu åren 1713-1965. Materialet är också uppdaterat med rättelser och nya uppgifter vi fått tag i. Gå till sidan Kinnevedsfolk för mer information.

Gravstensinventering
"Gravstensinventering - Kinneveds kyrkogård" är uppdaterad! Den behandlar nu samtliga gravstenar t.o.m. 2020-08-31. Till varje sten finns texten på stenen, personuppgifter om de begravda och ett foto. Samtliga bilder är i färg.

Även gravstensinventering för Vårkumla och Brismene kyrkogårdar finns att ladda ned, behandlar samtliga gravstenar t.o.m. 2020-08-31.

Ladda ner gravstensinventeringarna som pdf-filer - gå till Gravstensinventering.

Vi har lagt ut, och kommer att lägga ut mer, lite intressant material för släktforskare - se länkar överst på sidan till Kinnevedsfolk och våra grannar.

I övrigt ordnar vi torpvandringar och utflykter, slåtter och hembygdsaftnar. Program för 2024 - klicka här!

Kontakta oss gärna om du vill bli medlem, köpa våra böcker eller veta mera. Skicka ett mail till hbf@kinneved.se eller gå till vår kontaktsida.

Utgivningsbevis för databas nr 2018-242

Kinneveds Hembygdsförening, www.kinneved.se

Tillhandahålls av Kinneveds Hembygdsförening

Ansvarig utgivare Rune Lennartsson

 

 

Senast uppdaterad 2024-06-28